LAITURIT

Seuralla kaksi laituria Flaran rannalla.

KUSTAVIN KIPPARIT R.Y. SATAMASÄÄNNÖT

SatamaSeuran satamalla tarkoitetaan Kustavin keskustassa Flaran rannalla olevaa aluetta ja siellä olevaa kahta venelaituria.

HallintoSataman käytännön hallinnosta vastaa Kustavin Kipparien r.y:n asettama satamatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii satamakapteeni. Satamatoimikunta voi täydentää itseään erikoistehtäviin nimetyillä lisäjäsenillä.

VenepaikatYhdistyksen vuosi- kunniajäsenillä on oikeus hakea venepaikkaa yhdistyksen satamasta.

Venepaikkahakemus on jätettävä seuran hallitukselle vuosittain määräaikaan mennessä.

Venepaikka voidaan hakemuksesta myöntää myös yhdistykseen kuulumattomalle, jos niitä on vapaana. Tällainen venepaikka on voimassa vuoden kerrallaan.

Venepaikkoja jaettaessa etuoikeutettuja ovat ne joilla oli edellisellä purjehduskaudella venepaikka satamassamme.

Vapautuvat venepaikat jaetaan hakujärjestyksessä. Satamatoimikunta päättää vuosittain veneiden sijoituksen satamassa venepaikkahakemusten perusteella.

Se jolla venepaikka on, hän saa vastaavaan venepaikan myös seuraavana kautena.

Venepaikan saaminen ja sen säilyttäminen edellyttää aikaisemmin sanotun lisäksi seuraavaa:

Veneen katsastus on hoidettu hallituksen määräämällä tavalla. Poikkeuksena veneet jotka ei ole venerekisterissä ( Vene alle 5,5 metriä ja moottoriteholtaan alle 20 hv).

Maksut on maksettu hallituksen määräämän ajan kuluessa.

Venepaikan haltija noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita sekä yleistä järjestystä.

Vene on vakuutettu

Hallituksella on oikeus antaa varoitus, peruuttaa venepaikkaoikeus satamasääntöjen rikkomuksista määräajaksi tai lopullisesti.

Venepaikka on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Luovutus vaatii aina satamakapteenin luvan. Jos venepaikka on luovutettu ilman satamakapteenin lupaa, venepaikka menetetään välittömästi.

JärjestyssäännötVeneen omistaja on vastuussa veneestään ja sen kiinnityksestä sekä siitä vahingosta, jonka se mahdollisesti aiheuttaa muille veneille tai muulle omaisuudelle. vene tulee kiinnittää luotettavasti.

Laituriportin avainta ei saa luovuttaa ulkopuoliselle.

Roskien heittäminen ja jäteöljy laskeminen mereen on ehdottomasti kielletty.

Sekajäte, lasi, muovi, biojäte ja paperi on toimitettava Kustavin kunnan jätehuoltopisteeseen Itärannantie 3.

Muu jäte Viherlahden jäteasemalle Viherlahdentie 239 tai

Rinki kierrätyspiste Kivimaantie 8.

Venepaikan haltijan on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan poikkeuksista satama-alueella satamakapteenille.

KUSTAVIN KIPPARIT R.Y. 17.11.2022

MAKSUT VUONNA 2023:
Laituri 1: Vuokra 200 € / kausi
Laituri 2: Vuokra 200 € / kausi

Seuran jäsenet saavat 20 euron alennuksen laiturimaksuista.
Avainpanttimaksu: 50 € / avain.

Lisätietoja laituripaikkojen vuokrauksesta:

Satamakapteeni Esa Nieminen puh. 044 579 1093,

s-posti: esa.nevada@gmail.com

Laituri 1

Taustalla laituri 2

Parkkipaikka